Temarum

 

På Fremtidens Plejehjem vil der findes en række forskellige temarum. Fælles for temarummene er, at de skal udgøre rammen for oplevelser og aktiviteter, og dermed også for dannelsen af sociale netværk og fællesskaber - på kryds og tværs af hele huset. 

Temarummene vil således være lokaliseret på forskellige etager i Fremtidens Plejehjem. Grunden hertil er, at give beboerne en umiddelbar og naturlig anledning til at bevæge sig, fordi bevægelse i sig selv repræsenterer en livskvalitet, forebygger en lang række sygdomme, og er et vigtigt udgangspunkt for at kunne mødes med andre i samvær. 

Det er dermed visionen, at beboerne ikke kun skal leve på den etage hvor de bor, men i hele huset og deltage med andre beboere i de aktiviteter der er vil foregå i temarummene på de forskellige etager.

På Fremtidens Plejehjem vil følgende temarum være at finde:  

"Den kreative aktivitet", hvor beboerne eksempelvist kan udfolde sig ved at male, lave patchwork, tegne, sy, strikke, synge eller måske udføre lettere sløjdarbejde.

"Det søde køkken", hvor beboeren, alt efter sit temperament og talent, i fællesskab med andre, kan tilberede et måltid til fornøjelse for sig selv, familien som kommer på besøg, eller naboerne som bor på samme etage.    

"Den stille aktivitet", med ro og plads til fælles aktiviteter, som eksempelvist fører til afslapning og afspænding, måske fordybelse i øjeblikket, eller giver en anledning til refleksion og eftertanke, og de vigtige samtaler i tilværelsen. 

Et "bibliotek", som drives i samarbejde med Aalborg Bibliotekerne, hvor beboerne vil kunne finde den ønskede litteratur, tidsskrifter, aviser m.v. på hylderne, se filmforevisning, høre foredrag og højtlæsning, få et kursus, og måske, fra tid til anden, fordybe sig i en klassisk matiné.   

Et orangeri, det vil sige, et højloftet væksthus, indrettet med orangetræer og andre stedsegrønner planter, hvor beboerne i behagelige temperaturer kan pusle om gevæksterne eller blot sidde og nyde den sydlandske form for stemning.    

Temarummene skal således støtte organiseringen af meningsfulde gøremål og aktiviteter, dannelsen af små og store fællesskaber, og samtidigt leverere sociale stimuli for bevægelse.

 

Interiør1    

 Fremtidens Plejehjem, interior, foyer